Fötetag

45__yritys

Konepaja Antti Ranta Oy ligger i Ylämylly Finland nära staden Joensuu. Företaget har specialiserat sig på tillverkning av LIPE kedjetömmande- och sidotippande ekipage. År 1977 startades företaget i Finland. Baserad på lång erfarenhet och teknisk perfektionism använder sig Antti Ranta Oy av produkter, som är anpassade till nordiskt klimat med kalla och och snörika vintrar samt daglig hård påfrestning på vagnarna.

Ratemex Oy, Kitee

Ratemex Oy färdigställer ”AJO” och ”LUMEX SYSTEMS” välkända vägunderhållsprodukter, som buskröjare, sandspridare, underbett och sidoplog.

Vikmet Oy, Helsinki

Vikmet Oy tillverkar snöplogar för traktorer och lastbilar. Företaget startades 1953. De äldsta ”HOKKE” plogarna i bruk är från 1978.

www.vikmet.fi

Rannan Teollisuuskone Oy, Leppävesi

Rannan Teollisuuskone Oy , utför beställningsarbeten åt företag . Leppävesi anläggning omfattar maskiner- utrustningar, stålbyggnader, mekaniseringar, monteringsarbeten och installationer.

Vi garanterar överenskommen leveranstid, flexibilitet och kvalitet.


www.rannantk.fi

Rannan Teollisuuskone Oy, Vantaa

Vantas enskilda företag startades 1998 . Företaget färdigställer kabelmaskiner genom att montera ihop, elektrifiera, göra prover och tester.

www.rannantk.fi