• LIPE Flis/Torv släpvagnar samt På byggnader LIPE Flis/Torv släpvagnar samt På byggnader

    LIPE är ett hållbart märke som är Välkänt i hela Skandinavien.

    I och med LIPE flis och torvsläpvagnars hållbarhet, gott om utrymme och lite underhåll garanteras köparen bästa tänkbara produkt. Till torvkörning har utvecklats och patentskyddats eget system som har testats i hela Skandinavien. Torv/Flis släpvagnar har hög hållbarhet och högsta kvalitet på grund av bra Konstruktion och bra material.

    Produkter

Kontakta!

Mellum Sverige 

Bengt Karlsson tel. 070 5228570

Norra Sverige

Birger Ersson tel. 070 5804295