• LIPE Flis/Torv släpvagnar samt På byggnader LIPE Flis/Torv släpvagnar samt På byggnader

    LIPE är ett hållbart märke som är Välkänt i hela Skandinavien.

    I och med LIPE flis och torvsläpvagnars hållbarhet, gott om utrymme och lite underhåll garanteras köparen bästa tänkbara produkt. Till torvkörning har utvecklats och patentskyddats eget system som har testats i hela Skandinavien. Torv/Flis släpvagnar har hög hållbarhet och högsta kvalitet på grund av bra Konstruktion och bra material.

    Produkter