Bottentömmande

Hydraulisk kedje tömmandeEsaSWE

 • Vid lossning sker  manövrering  med 2 hastig heter .100kbm /3 minuter
 • Hydraulisk kedjespänning
 • Truck bärande golv samt glasfiber eller slit plåt
 • Vid lastning av plank hamnar kedjan under flaket då plant golv erhålles
 • Golvet isolerat 90 mm
ketjupurku_700px
ketjupurku_3

Hydraulisk öppningsbar Vänster sidovägg

 • Sidovägg luftarmar 200 mm höga
 • Luftbar sidovägg hydralisk låsning
 • Vid lastning erålles 6 meter fritt
 • Lätt ställa om till annan transport
 • Längd inv= utv längd – 100 mm bredd inv 2450 mm
 • Taket tätt

Hydraulisk öppning- låsning av sidovägg samt taket

 • Vatten tätt tak
 • Taket samt sidovägg manövreras via radiostyrning
 • Inlastning med hög inv. Höjd
 • Chassit byggd med låg tyngdpunkt
 • Manövreras via radiostyrning taket samt sidovägg