Containerlastare

39__Ruotsi 101

Teknisk information

RAM

rambalkar IPE 360, sidobalkar RHS 200x100x5
tvärgående balkar UNP, mellanbalkar IPE 160
rullställens underrede UNP 80
glidytor av slitmetall
Stödfötter av RHS-rör, som glider in i varandra. Transportörens ena sida har balkar tillverkade av specialstål mot vilka timmerbuntarna lastas. Balken har i båda ändar kullagrade styrrullar. Transportören blästras och målas efter kundens färgönskemål.

KRAFTÖVERFÖRING:

Kuggväxel med fyra hydrauliska motorer.
4 st transportkedjor som är svetsade med slädar på ca 100 mm höga slädar Hydrauliska kedjespännare

HYDRAULIK

Hydrauliska cylindrar, transportören kan pendlas upp och ner,
till sidan, vändas och låsas i sjöcontainern Manualiska ventiler

HYDRAULMASKIN

Elmotor ca 30 kW
Hydraulpump ca 70 l/min/250 bar
Oljetank ca 100 l
Filter, yt- och värmsensor ingår i leverans.

EXTRAUTRUSTNING

Fjärrkontroll


Beskrivning av containerlastare funktion

5a_uusi


Timmerbuntarna lastas på så sätt att den första bunten placeras på stödslidets skärm.

5b_uusi

De följande buntarna lastas så att mellanrummet är så litet som möjligt. Buntarna rätas upp så att de ligger parallellt mot stolparna.

5c_uusi

ÖVERFÖRING AV LAST TILL CONTAINER

Sjöcontainer som ska lastas backas ca 10-20 cm från transportören. Vajerlåsets reglar fästs i låsningsmekanismens anslutning i sidan på sjöcontainern.

5d_uusi

Transportören vänds med handspakarna i läge "vänd" så att styrstolparna och containerns sidoväggar ligger parallellt. Transportören flyttas i sidoriktning med spakarna i läge "sidotransport" till mitten av containerns lastningsöppning. Transportörens höjd justeras med spakarna i läge "stödben" för att motsvara containerns bottenhöjd. Låsvajern spänns med spakarna i läge "lås"

5e_uusi

Lasten körs nära containerns lastningsöppning genom att trycka på kopplingen "framåt".

Stoppa transportören och se till att lasten är ca 2-3 cm från containerns vänstra sidovägg. När lasten körs så nära den vänstra väggen som möjligt kan man säkra sig om att lasten får plats i containern, eftersom springan på den högra sidan inte är synlig.

5f_uusi

När man har säkrat sig om att lasten ryms i containern, kan lasten flyttas två gånger snabbare med spaken i läge "snabblastning".

5g_uusi

Eftersom stödsliden går in i containern ca 400 mm behöver lasten inte vara jämn i den bakre delen. Överföring av lasten från transportören till containern tar ca 3 min (utan snabblastning ca 6 min).

5h_uusi

Tryck på "bakåt" kopplingen, varefter stödsliden återvänder till utgångsläge och stannar automatiskt.